Polityka Prywatności 

W przypadku gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, sklep
internetowy, strony internetowe naszych projektów lub nasze fanpage w ramach mediów społecznościowych takich jak
Facebook, Instagram, TikTok, Twitter czy YouTube, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

Dbamy o
bezpieczeństwo Twoich danych i dokładamy należytych starań, aby przestrzegać przysługujących Ci praw. Dane osobowe
przetwarzamy zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
dalej: ,,Rozporządzenie”).

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kamil Szalek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kamil
  Szalek – Develoop, ul. Kołobrzeska 13, 62-800 Kalisz NIP: 6182174274 REGON: 380027958, (dalej:
  “Administrator”).

 3. Jak możesz się skontaktować z Administratorem?
 4. Kontakt z Administratorem danych możliwy jest w następujący sposób:

  1. listownie, wysyłając przesyłkę na adres: Brushy – Kamil Szalek, Kołobrzeska 13, 62-800 Kalisz,
  2. pocztą elektroniczną na adres: office@brushy.pl
 5. Na jakie podstawie przetwarzamy dane osobowe:
  1. Wizyta na naszej stronie internetowej/zakup w sklepie internetowym
  2. Jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową, w tym gdy dokonujesz zakupu w naszym sklepie internetowym,
   przetwarzamy niektóre Twoje dane osobowe w związku z realizacją zamówień oraz korzystaniem przez nas z
   plików cookies na stronie internetowej, a także zapisywaniem danych o wejściu na stronę internetową (logów)
   takich jak adres IP i dane o urządzeniu, z którego korzystasz czy też dane statystyczne dotyczące
   Twojej aktywności na stronie internetowej.

   W takiej sytuacji podstawą do przetwarzania Twoich danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia.
   Nasz prawnie uzasadniony interes związany jest z koniecznością kontroli ruchu na naszej stronie
   internetowej, zapobieganiem błędom i usterkom technicznym, zapewnienia bezpieczeństwa strony, zbierania
   danych statystycznych czy też zapobiegania nadużyciom i naruszeniom prawa w ramach aplikacji. 

  3. Kontakt za pośrednictwem danych podanych na stronie
  4. W sytuacji, gdy korzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej i wysyłasz nam
   wiadomość lub kontaktujesz się z nami telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy
   wykorzystaniu danych teleadresowych podanych na stronie internetowej, przetwarzamy Twoje dane osobowe
   (zawarte w treści formularza, wiadomości e-mail lub podane w czasie rozmowy telefonicznej) w celu udzielenia
   odpowiedzi na Twoje pytanie i kontakt z Tobą. Niezbędność przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi
   na Twoje pytanie i kontakt z Tobą stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, a podstawą prawną do
   przetwarzania danych w tym zakresie jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia.

  5. Zapisanie się na listę mailingową
  6. Jeżeli zapisujesz się na naszą listę mailingową, prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych w tym
   zakresie jest Twoja zgoda. Konsekwentnie, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie przepisu art. 6 ust.
   1 lit a) Rozporządzenia, który stanowi, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne w sytuacji, gdy osoba,
   której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
   określonych celów.

   W zakresie, o którym mowa w niniejszym pkt 3 lit. c) korzystamy z usług The Rocket Science Group, LLC 675
   Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA (Mailchimp) w zw. z czym Twoje dane osobowe mogą
   zostać przekazane ww. podmiotowi.

  7. Przetwarzanie danych w związku z działaniem naszych fanpage w ramach mediów społecznościowych
  8. Posiadamy również fanpage na Facebooku, Instagramie, YouTube oraz TikToku dotyczące naszego sklepu
   internetowego. W związku z tym możemy przetwarzać dane osobowe osób wchodzących na fanpage, dokonujących
   polubień postów, komentujących posty lub obserwujących fanpage. W ramach tych portali społecznościowych
   możemy kierować do Ciebie treści marketingowe (wyświetlać posty oznaczone jako sponsorowane) zgodnie z regulaminem
   Facebooka, Instagrama, YouTube albo TikToka, co stanowi nasz prawnie uzasadniony cel jako Administratora
   danych. Nasz fanpage na Facebooku, połączony jest z naszą stroną internetową za pomocą wtyczek,
   umieszczonych w ramach sklepu internetowego. Oznacza to, że wchodząc na naszą stronę internetową Facebook
   może uzyskać informacje, że ją odwiedziłeś. Dane związane z działalnością naszych fanpage na Facebooku,
   Instagramie, YouTube i TiktToku oraz wtyczki Facebooka na stronie Internetowej przetwarzamy na podstawie
   przepisu art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

   Niezależnie od tego, możemy poprosić Cię o wyrażenie zgody na zapisanie plików Cookies na Twoim urządzeniu.
   Wyrażana przez Ciebie zgoda jest zgodą udzielną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
   Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2460) i dotyczy przechowywania informacji lub uzyskiwania
   dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika
   końcowego. Zgoda może zostać wyrażona za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym
   telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Oznacza to, że zgoda taka może być wyrażona
   np. przez odpowiednie ustawienia przeglądarki (tj. programu wykorzystywanego do przeglądania stron
   internetowych). Również za ich pomocą może zostać wycofana w każdym czasie. Sposób zmiany ustawień zależy od
   używanego przez Ciebie oprogramowania. 

   Więcej o plikach Cookies znajdziesz w pkt 8 poniżej. 

 6. Komu mogą zostać udostępnione Twoje dane osobowe?
 7. W celu prawidłowego świadczenia przez nas usług korzystamy z pomocy niektórych podmiotów trzecich. Dlatego podane
  przez Ciebie dane osobowe mogą zostać przekazane:

  1. przedsiębiorstwom realizującym usługę dostawy przesyłek,
  2. przedsiębiorstwom zapewniającym właściwe funkcjonowanie naszego sklepu internetowego (włączając możliwość
   komunikacji) w tym podmiotom, których przedmiotem działalności jest przetwarzanie danych, zarządzanie
   stronami internetowymi (hosting),
  3. przedsiębiorstwom świadczących na naszą rzecz usługi wykonawcze (drukarnie etc.),
  4. przedsiębiorstwom optymalizującym nasze działania marketingowe (w tym mailingowe zgodnie z pkt 3 lit. c) 
   powyżej) bądź realizującym takie działania w naszym imieniu,
  5. dostawcy usług płatniczych,
  6. przedsiębiorstwom świadczącym usługi księgowe, doradcze, prawne etc. 

  Wyżej wskazane podmioty przetwarzają dane na podstawie i w granicach umowy z Administratorem i tylko zgodnie
  z  poleceniami Administratora.

  W ramach naszej strony internetowej korzystamy również z usług Google Analytics w celu monitorowania ruchu na
  stronie oraz Facebook Pixel aby kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. 

  Oznacza to, że przekazujemy niektóre dane osobowe Google Ireland Ltd., Google LLC z siedzibą w Mountain View
  w Kalifornii oraz podmiotom wskazanym w lit. a) poniżej i możemy przechowywać pliki Cookies Google
  Analytics/Facebook Pixel na Twoim urządzeniu, zgodnie z postanowieniami dotyczącymi plików Cookies/Facebook
  Pixel, określonymi poniżej. 

  Co więcej w ramach naszej strony internetowej korzystamy z narzędzia Hotjar aby lepiej zrozumieć Twoje potrzeby
  oraz optymalizować naszą stronę pod kątem Twoich doświadczeń związanych z korzystaniem z niej, co stanowi nasze
  prawnie uzasadniony interes.  

  Powyższe oznacza, że możemy przekazywać niektóre dane Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3,
  Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta.

  Możesz sprzeciwić się tworzeniu przez Hotjar Twojego profilu użytkownika, przechowywania przez Hotjar informacji
  na temat Twojego korzystania z naszej strony oraz wykorzystywania plików Cookies Hotjar tutaj: www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

  Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Hotjar znajdziesz po adresem internetowym:
  www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

  Dodatkowo, jeżeli odwiedzasz nasze fanpage na portalach społecznościowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane
  również przez:

  1. w zakresie w jakim korzystasz z Facebooka/Instagrama – Facebook Ireland Limited z siedzibą w Dublinie,
   Irlandii  
  2. https://www.facebook.com/policy.php

   https://help.instagram.com/519522125107875,

  3. w zakresie w jakim korzystasz z TikToka- TikTok Technology Ltd. z siedzibą w Dublinie, Irlandii:
   https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=pl,
  4. w zakresie w jakim korzystasz z Twittera – Twitter Inc z siedzibą w Kalifornii, USA – podmiot ten przetwarza
   Twoje dane osobowe w przypadku, gdy posiadasz aktywne konto na Twitterze: https://twitter.com/en/privacy,
  5. w zakresie w jakim korzystasz z YouTube – Google Ireland Ltd. oraz Google LLC z siedzibą w Mountain
   View w Kalifornii: https://policies.google.com/privacy.

  Podstawą do przekazania danych do państw spoza UE (w tym w szczególności USA) w zależności od podmiotu, któremu
  są one przekazywane są: 

  1. decyzja Komisji UE stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych w państwie, do którego są one
   transferowane (wydawana w odniesieniu do konkretnego państwa),
  2. standardowe klauzule umowne przyjęte lub zatwierdzone przez Komisję, w prawidłowy sposób implementowane do
   umów dotyczących transferu danych osobowych (np. Google Ireland Ltd. oraz Google LLC),
  3. wiążące reguły korporacyjne tj. polityki ochrony danych osobowych mające charakter wewnątrzorganizacyjny,
   ustanawiane na poziomie globalnych grup kapitałowych.
 8. Czas przechowywania danych osobowych:
 9. Staramy się przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak długo są one nam rzeczywiście niezbędne – po tym
  czasie je usuwamy. Dlatego możemy poinformować Cię, że:

  1. jeżeli jesteś osobą, która weszła na naszą stronę internetową, przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo jak
   korzystasz ze strony oraz przez okres do jednego roku po jej opuszczeniu,
  2. jeżeli jesteś osobą, która napisała do nas za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na naszej
   stronie internetowej lub skontaktowała telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej – przetwarzamy
   Twoje dane osobowe tak długo jak długo trwa kontakt pomiędzy nami a Tobą. Po jego zakończeniu, usuwamy dane
   osobowe, które pozyskaliśmy w ten sposób,
  3. jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzamy dane do momentu cofnięcia tej zgody
   lub zaprzestania prowadzenia działań, w związku z którymi została zebrana taka zgoda,
  4. jeżeli jesteś osobą, która odwiedza nasze konto w mediach społecznościowych – przetwarzamy Twoje dane do
   upływu dwóch lat od takiej wizyty, chyba, że zostawisz komentarz lub polubienie naszego wpisu – w takim
   wypadu przetwarzamy Twoje dane przez okres istnienia tego komentarza/polubienia,
  5. jeżeli jesteś osobą, która założyła konto na naszej stronie internetowej (w tym celem dokonania zakupu)
   Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta. W naszych systemach pozostaną jedynie
   informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest np. z
   przysługującymi Ci roszczeniami np. z tytułu rękojmi, a także w związku z obowiązującymi nas przepisami
   prawa. Zdanie poprzedzające znajduje również zastosowanie do zakupów dokonanych bez założenia konta na
   naszej stronie internetowej.
 10. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
 11. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci prawa do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, 
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych, 
  3. żądania usunięcia swoich danych osobowych, 
  4. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
  5. przeniesienia swoich danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie
   zgody,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa
   się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
  7. w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody – cofnięcia zgody w każdym momencie,
   co nie będzie miało wpływu na prawidłowość przetwarzania danych przed momentem cofnięcia zgody,
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Profilowanie
 13. Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników
  osobowych dotyczących Ciebie. Dokonujemy profilowania, aby lepiej poznać Twoje preferencje i potrzeby w
  odniesieniu do naszych produktów i w efekcie zaproponować Ci lepiej dopasowaną ofertę. Na podstawie Twojego
  profilu możemy wysyłać Ci dobrane dla Ciebie komunikaty marketingowe. 

  Do profilowania wykorzystujemy dane o dokonanych przez Ciebie zakupach oraz aktywności na naszej stronie
  internetowej oraz w ramach naszego sklepu, w tym o towarach, które oglądałeś lub umieściłeś w koszyku lub
  schowku, dane o średniej wartości Twoich zakupów oraz ich częstotliwości, a także Twojej aktywności w mediach
  społecznościowych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące (np. towarów
  wybieranych chętnie przez osoby o tożsamym profilu).

 14. Pliki Cookies
 15. W momencie pierwszego wejścia na naszą stronę poinformujemy Cię o korzystaniu przez nas z plików Cookies i
  poprosimy o wyrażenie zgody w tym zakresie. Wyrażenie zgody na korzystanie z plików Cookies może też nastąpić
  poprzez dokonanie odpowiednich ustawień przeglądarki, zgodnie z treścią przepisu art. 172 ust. 1 ustawy Prawo
  telekomunikacyjne.

  W związku z tym, że odwiedzasz naszą stronę internetową, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane stosowane przez
  nas pliki Cookies. Pliki Cookies to małe pliki, umożliwiające lub ułatwiające korzystanie z niektórych funkcji
  strony internetowej. Mogą być zapisywane na Twoim urządzeniu bezpośrednio przez nas lub przez podmioty trzecie,
  z którymi współpracujemy. W ramach korzystania z plików Cookies możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w szczególności
  takie jak adres IP, historia korzystania przez Ciebie z aplikacji lub strony internetowej, czy też informacje o
  używanym przez Ciebie urządzeniu lub oprogramowaniu. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również inne,
  podobne do plików Cookies technologie optymalizujące ich działanie, w związku z którymi może dojść do
  przetwarzania danych osobowych. Jeżeli w niniejszej polityce odnosimy się do plików Cookies, oznacza to również
  podobne do plików Cookies technologie. Pliki Cookies służą do kontroli ruchu na naszej stronie internetowej,
  tworzenia statystyk w zakresie korzystania ze strony przez jej użytkowników, podejmowaniu działań
  marketingowych, zapobieganiu błędom i usterkom technicznym, zapewnieniu bezpieczeństwa strony czy też
  zapobieganiu nadużyciom i naruszeniom prawa.

  Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu w czasie, w którym korzystasz z naszej
  strony internetowej (są usuwane po zamknięciu przeglądarki). Cookies sesyjne umożliwiają prawidłowe korzystanie
  z naszej strony internetowej. Ich zablokowanie może skutkować wystąpieniem błędów lub uniemożliwieniem
  skorzystania z naszej strony lub aplikacji.

  Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich skasowania. Są
  wykorzystywane do tego, aby analizować ruch na naszej stronie internetowej oraz wiązać Twoją obecność na stronie
  z wykorzystywanymi przez Ciebie portalami społecznościowymi. Dokładamy starań, aby korzystać wyłącznie z usług
  takich podmiotów, które gwarantują bezpieczeństwo Twojego urządzenia, oprogramowania oraz Twoich danych. Dotyczy
  to również stosowanych przez te podmioty plików Cookies.

  Masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia plików Cookies w ramach Twojego urządzenia. Ustawienia dotyczące
  korzystania z plików Cookies znajdują się w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej. Przeglądarki
  internetowe umożliwiają wyłączenie wszystkich plików Cookies lub ich części (np. pochodzącej od podmiotów
  trzecich). W przypadku wyłączenia plików Cookies w części, na Twoim urządzeniu mogą zostać zapisane pliki
  Cookies generowane przez naszą stronę, umożliwiające prawidłowe działanie strony. W takim wypadku nie dojdzie
  jednak do zapisania plików Cookies podmiotów z którymi współpracujemy.

  Pamiętaj, że w przypadku ograniczenia stosowania plików Cookies, korzystanie z poszczególnych usług świadczonych
  przez nas może mieć charakter ograniczony, a w niektórych wypadkach może okazać się niemożliwe.

  Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

  Google Chrome: Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność >
  Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.

  Internet Explorer: Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać
  odpowiednią opcję.

  Mozilla Firefox: Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią
  opcję.

  Opera: Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią
  opcję.

  Safari: Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią
  opcję.

  Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat plików Cookies kliknij tutaj:    https://wszystkoociasteczkach.pl/

 16. Facebook Pixel
 17. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc.,
  1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.  W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w
  serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie
  w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

  W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie,
  zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o
  Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są
  najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

  Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy
  jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te
  informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i
  wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od
  nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka:  https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z
  poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

 18. Obowiązek podania danych
 19. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania
  umowy sprzedaży – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży.